top of page

Vereiste vaccinaties

ziekhondje.jpg

Voor de bescherming van jouw hond alsook voor die van onze leden, dient ieder lid op onze club in orde te zijn met de vaccinaties van zijn of haar viervoeter (cfr. Huishoudelijk Reglement). Hiervoor willen we graag jaarlijks een bewijs zien dat je hond beschermd is tegen mogelijke besmetting van onderstaande ziektes:

- Hondenziekte (Ziekte van Carré) - vaak in cocktailmix DHP, vaccinatie 3-jaarlijks

- Kattenziekte (Parvo-virus)- vaak in cocktailmix DHP, vaccinatie 3-jaarlijks

- Rattenziekte (Leptospirose, gekend onder L4) - jaarlijkse vaccinatie, optioneel

- Kennelhoest (Para-influenza en Bordetella, gekend onder BbPi) - jaarlijkse vaccinatie


De vaccinaties worden genoteerd in het paspoort van jouw hond. Wanneer deze in orde zijn, kan je een jaar verder.


Omdat niet iedereen fan is van een vaccinatie, alsook omdat bepaalde honden medische problemen zouden kunnen ondervinden, is het ook mogelijk om een bewijs voor te leggen van de antistoffen in het bloed. Dit bloedonderzoek (titeringbewijs) dient jonger te zijn dan 1 maand bij afgifte, en dient vergezeld te zijn van een schrijven van jouw dierenarts omtrent welke antistoffen voldoende aanwezig zijn voor het komende jaar. Aan de hand van dit bewijs verlengen we de termijn dat je in orde bent met de antistoffen met één jaar. Opgelet, kennelhoest kan nooit aangetoond worden via een titeringbewijs. Deze vaccinatie moet alsnog jaarlijks gezet worden!


Hieronder lees je meer details over de ziektes.

Samengevat heb je 2 keuzes:
- Of je laat jaarlijks het paspoort van jouw hond checken met de vermelding van de juiste vaccinaties
- Of je bezorgt een titeringbewijs en een bewijs van vaccinatie van kennelhoest.

Hondenziekte

Ook wel de ziekte van Carré genaamd

Hondenziekte komt nog geregeld voor, hoewel minder vaak dan vroeger. Ze wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het mazelenvirus en blijft een ernstige aandoening. De voornaamste symptomen zijn: neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen en soms ook braken en diarree. Er bestaat geen specifieke behandeling. De ziekte leidt vaak tot de dood van de hond.

Kattenziekte

Ook wel Parvovirose genaamd

Het is een wijdverspreide virale ziekte die extreem besmettelijk is. Het virus is zeer resistent in de buitenwereld. Parvovirose komt voornamelijk voor bij jonge dieren en geeft aanleiding tot hevig braken, bloederige en ernstige diarree en uitdroging. De behandeling is zeer moeilijk en niet altijd succesvol. De afloop is vaak fataal.

Rattenziekte

Ook wel Leptospirose genaamd

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die voornamelijk in de urine van besmette dieren voorkomt. Het is ook een ziekte die op de mens kan overgedragen worden. De dragers van deze bacterie zijn vaak knaagdieren die hun behoeftes doen in stilstaande wateren. De hond kan besmet worden tijdens wandelingen. Leptospirose is een gevaarlijke ziekte die soms dodelijk is. Deze ziekte tast hoofdzakelijk de nieren en de lever aan en gaat met hoge koorts gepaard.

Kennelhoest / Hondenhoest

Bordetella en Para-influenza

Deze ziekte wordt ook infectieuze tracheobronchitis genoemd. Het is een erg besmettelijke ziekte die zich verspreidt bij «neuscontact» tussen honden. Het belangrijkste symptoom is een typische droge hoest. Ze komt vaak voor bij honden die in gemeenschap verblijven (fokkerijen, pensions, tentoonstellingen, jachtpartijen, wedstrijden, hondenscholen, ...). Ze kan ook honden aantasten bij contacten tijdens wandelingen, trainingen etc... Behandelingen zijn mogelijk maar langdurig. Vaccinatie wordt aanbevolen voor honden die contact hebben met andere honden.

bottom of page